Kampagnen Forenet Faxe Tribune 2005 er sat i værk af personer fra henholdsvis Brøndby Inferno, Brøndby Support, Brøndby Tifo og Suburban Casuals. Kampagnens formål er at samle alle på Faxe Tribunen, uanset grupperingsforhold, om at give en helhjertet opbakning til den klub vi alle elsker.

Vi ønsker derfor at eliminere den opfattelse, at man kan stå på Faxe Tribunen uden at yde sit bedste til støtten, da vi finder at en sådan opfattelse fører til en stagnering, og i værste fald en degenerering.

Vi ønsker ligeledes at sprede budskabet om, at det forpligter at stå på Faxe Tribunen, at alle forventes at bidrage til støtten. Det er vores alles ansvar, i fællesskab som individuelt, at sikre at en stor klub som Brøndby IF får den bedst tænkelige opbakning.

Alt for ofte ses folk stå passivt på Faxe Tribunen, folk der ikke deltager i opbakningen til klubben, folk som blot kommer for at nyde andres indsats, uvidende om, at det de er kommet for at nyde, er de med deres adfærd med til at nedbryde. Jo flere af disse folk der forefindes på Faxe Tribunen, jo sværere er det at skabe de optimale rammer for opbakningen til klubben. Derfor finder vi at det er i alle Brøndby-fans' interesse, at disse personer gøres opmærksom på muligheden for at benytte sig af en af Brøndby Stadions 23.400 øvrige pladser. Man bliver ikke en bedre Brøndby-fan fordi man står på Faxe Tribunen, men fordi man finder sin rette plads i fællesskabets interesse. Ingen over klubben!

Kampagnen kører i første omgang frem til sommerpausen, og vi håber naturligvis at også du vil bakke op om initiativet, først og fremmest ved at give alt du har i dig, dernæst ved at incitere alle omkring dig til at gøre ligeså. Vi forstår og accepterer naturligvis at ikke alle ønsker at give sig fuldt ud for opbakningen til Brøndby IF, men henviser disses opmærksomhed på muligheden for en siddeplads. Vi ønsker at Faxe Tribunen i løbet af 2005 transformeres til en ståtribune forbeholdt folk der giver sig fuldt ud for Brøndby IF.